Aktualności

Aktualności prawnicze - najnowsze informacje dotyczące prawa w Polsce - Szczecin

Regulamin w e-biznesie

Data dodania: 7 lutego 2020

Regulamin w biznesie internetowym

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem internetu są zobowiązani do stworzenia trzech podstawowych dokumentów. Pierwszym i zapewne najbardziej skomplikowanym jest regulamin sprzedaży lub świadczenia usług, kolejnym polityka prywatności i polityka plików cookies. Wszystkie te dokumenty muszą być umieszczone na stronie internetowej firmy, tak aby każdy, kto odwiedza stronę www mógł się z nimi zapoznać.

Zgodnie z przepisami prawa strona oferująca towary lub usługi drogą elektroniczną powinna udostępnić regulamin drugiej stronie przed zawarciem transakcji. Zasadniczo regulamin w e-biznesie może być prostym dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje o przedsiębiorcy i o oferowanych przez niego usługach z odwołaniami do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednak lakonicznie sformułowany regulamin niesie ze sobą pewne konsekwencje.

Business to Business

W przypadku obrotu B2B istnieje duża swoboda w zakresie zawierania umów. Przedsiębiorcy są uznawani przez prawo za profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego, dlatego powinni zawierać między sobą umowy, które szczegółowo regulują prawa i obowiązki. Jeśli jednak coś nie jest zapisane, to dopiero wtedy rozpatrywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie warto pamiętać, że ogólne przepisy nie muszą zapewniać rozwiązania, które będzie atrakcyjne dla stron. Dlatego właśnie o wiele lepszym rozwiązaniem jest stworzenie regulaminu, który szczegółowo, zrozumiale i czytelnie określi prawa i obowiązki stron, a także sposoby rozwiązywania sporów. Taki profesjonalny regulamin może stworzyć prawnik w kancelarii.

Business to Consumer

Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy obrotu B2C. Zgodnie z prawem konsument jest traktowany przez prawo jako osoba nieposiadająca profesjonalnej wiedzy. Dlatego też konsument otoczony jest swoistą opieką prawną przewidzianą przez szczegółowe przepisy prawa. Aby więc zabezpieczyć swoje interesy, przedsiębiorca powinien maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje opracowanie odpowiedniego regulaminu. Dzięki temu można uniknąć wielu problematycznych sytuacji.

Regulamin zgodny z prawem

Nic nie stoi na przeszkodzie, by regulamin stworzyć samodzielnie i wielu przedsiębiorców podejmuje się tego zadania. Jednak na przeszkodzie stoją liczne akty normatywne regulujące obrót w internecie. Nie wystarczy oprzeć się na Kodeksie cywilnym oraz na zapisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ważne są między innymi takie ustawy jak Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o ochronie danych osobowych itd. Niewystarczająca znajomość prawa powoduje stosowanie w regulaminach tzw. klauzul niedozwolonych. Uniknąć takich błędnych sformułowań pomoże nam adwokat lub radca prawny Szczecin, który może stworzyć regulamin od podstaw lub przeanalizować regulamin stworzony przez przedsiębiorcę.

Tworząc regulamin trzeba też wziąć pod uwagę zmiany w prawie regulującym e-biznes. Dlatego regulamin powinien być na bieżąco aktualizowany. Dzięki poprawnie sformułowanemu i aktualnemu regulaminowi przedsiębiorca może zapewnić właściwą ochronę swojego e-biznesu.

Zobacz całość

Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Data dodania: 21 stycznia 2020

Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego z nas. Niezależnie od naszego wykształcenia, wieku czy płci. Wszyscy możemy popełnić błąd, który skutkować będzie popadnięciem w długi. W większości przypadków jesteśmy sobie z nimi stopniowo poradzić. Co jednak zrobić, gdy zadłużenie zaczyna nas przerastać? Zamiast załamywać ręce dobrym pomysłem będzie zgłoszenie się po porady prawne szczecin i ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność ta jednak nie może wynikać z rażącego zaniedbania ze strony dłużnika. Jednocześnie są to trzy podstawowe warunki by móc upadłość ogłosić oraz by wniosek o nią nie został przez sąd odrzucony. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szanse na oddłużenie. By oddłużenie doszło do skutku należy spieniężyć majątek dłużnika i przeznaczyć go na pokrycie części zobowiązań oraz wykonać i zrealizować plan spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą szereg korzyści dla upadłego. Między innymi:

·         Zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne – wraz z ogłoszeniem upadłości, przez cały czas trwania postępowania aż do umorzenia zobowiązań egzekucja jest zawieszona. Następnie może ona zostać umorzona.

·         Zostanie zawieszone postępowanie sądowe o zapłatę – wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu konsumentowi, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości zostają zawieszone.

·         Rozwiązanie to nie niesie ze sobą dużych kosztów – koszty są pokrywane z wyznaczonej masy upadłości. Natomiast jedyną dodatkową opłatą jest koszt opłacenia wniosku składanego do sądu. Wynosi ona tylko 30 złotych.

·         Istnieje możliwość zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami – propozycję tę może wysunąć dłużnik, jeśli będzie ona rozsądna i będzie brała pod uwagę interesy obu stron, a jej działanie może wpłynąć korzystnie na sytuacje upadłego.

·         Nie zostaje się bez środków do życia – wynagrodzenie za prace również wchodzi w skład masy upadłościowej. Jednak sąd pozostawia środki, które są potrzebne na utrzymanie siebie oraz rodziny.

·         Nie zostaje się z dnia na dzień bezdomnym – jeśli dom lub mieszkanie wchodzi w skład masy upadłości upadłemu przysługuje prawo do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

·         Następuje wykreślenie z rejestru – gdy niespłacone zobowiązania zostaną umorzone, upadły zostaje wykreślony przez sąd z rejestru dłużników niewypłacalnych, a jego dane (jeśli złoży odpowiedni wniosek) mogą zostać usunięte  z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Oczywiście, podczas porad prawnych dowiemy się również o konsekwencjach, m.in.:

·         Utrata prawa do zarządzania majątkiem – od tej pory prawo to przysługuje syndykowi.

·         Brak możliwości zawierania umów – dłużnik po ogłoszeniu upadłości może zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, takie, które nie będą działały na niekorzyść wierzycieli.

·         Majątek w małżeństwie – kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, wtedy powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jednak, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej sprawa się komplikuje, ponieważ po ogłoszeniu upadłości ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to swego rodzaju nowy start. Daje on szanse na powrót do prowadzenia normalnego życia, wolnego od długów i strachu o kolejny dzień. Spokój ducha w wielu przypadkach jest cenniejszy niż dobrobyt, dlatego czasem po prostu warto zgłosić się po porady prawne szczecin, ogłosić upadłość i zacząć wszystko od nowa.

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594


Call Now Button Zadzwoń do nas !