>

Aktualności

Adwokat Szczecin Monika Stokowska - Bażant

Rejestracja spółki z o.o.

Data dodania: 16 lutego 2018

Rejestracji spółki z o.o.

Wśród różnych form prowadzenia działalności gospodarczej jako spółki najpopularniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę z o.o. można założyć w dowolnym celu, więc może być działalnością gospodarczą lub działalnością, która nie jest nastawiona na osiąganie zysków.

Najważniejsze zalety i wady spółek z o.o.

Do założenia spółki konieczne jest zgromadzenie minimalnego kapitału w wysokości 5000 zł, a każdy ze wspólników musi wnieść wkład mający wartość majątkową. Największą zaletą spółki jest ograniczona odpowiedzialność wspólników – wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu do kapitału zakładowego, a nie majątkiem osobistym. Spółkę z o.o. może założyć nawet jedna osoba, będzie to spółka jednoosobowa. Dla wielu zaletą spółek wieloosobowych jest brak składek ZUS. Do wad spółki z o.o. należy przede wszystkim podwójne opodatkowanie zysku spółki, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, a także skomplikowana rejestracja spółki z o.o.

 

Rejestracja spółki z o.o.

Zawiązując spółkę mamy sześć miesięcy czasu na jej rejestrację. Można to zrobić elektronicznie lub w formie tradycyjnej. Zanim jednak zarejestrujemy spółkę musimy zawszeć umowę spółki, wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego oraz powołać zarząd. Niekiedy konieczne jest powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Niestety proces zakładania spółki jest dość sformalizowany i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika biegłego w prawie spółek. Obsługa prawna spółki z o.o. przyda się na wielu etapach jej działalności.

Niezbędne dokumenty

Rejestracja spółki z o.o. wymaga przygotowania właściwych dokumentów. Najważniejszym dokumentem jest umowa spółki, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie trzeba przygotować oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich członków spółki. Należy także dołączyć dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, listę wspólników i dane osobowe członków zarządu. Do wniosku o rejestrację spółki należy też dołączyć dowód wpłaty za opłaty sądowe i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o wpis spółki do rejestru wraz z odpowiednimi załącznikami muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Współpraca spółki z o.o. z kancelarią prawną

Obsługa prawna spółki z o.o. to doskonałe rozwiązanie dla każdej spółki. Wyspecjalizowani w obsłudze prawnej spółek prawnicy doradzają w sprawach związanych z zakładaniem spółek, przekształcaniem, łączeniem i likwidacją spółek, pomagają w wielu aspektach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki z o.o., prawnik może też przygotowywać projekty uchwał, umów, porozumień wspólników etc. Obsługa prawna spółki z o.o. obejmuje również tworzenie przepisów wewnętrznych i informowanie o zmianach w prawie. Prawnicy mogą też pomóc w rozwiązaniu konfliktów między wspólnikami, służyć doradztwem prawnym w zakresie ochrony praw i interesów spółki.

Zobacz całość

Odrzucenie spadku

Data dodania: 31 stycznia 2018

Nie zawsze odziedziczenie spadku wiąże się z korzyściami, a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza niekoniecznie jest atrakcyjną perspektywą. Dlatego niekiedy odrzucenie spadku jest bardzo dobrą decyzją i pozwala pozbyć się licznych problemów. Odrzucenie spadku przede wszystkim umożliwia uniknięcie długów spadkowych.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule do niego. Takie oświadczenie można złożyć przed sądem lub notariuszem. Może być ono złożone ustnie lub na piśmie z podpisem poświadczonym urzędowo. Po odrzuceniu spadku osoba nie odpowiada za długi, ale też nie otrzymuje żadnego majątku. Jednak jeśli na skutek odrzucenia spadku zostają pokrzywdzeni wierzyciele to mogą oni żądać, by odrzucenie spadku było wobec nich bezskuteczne.

odrzucenie spadku adwokat szczecin

Zmiana układu dziedziczenia

Trzeba pamiętać, że odrzucenie spadku wpływa na sytuację pozostałych spadkobierców, dlatego, że zmienia się układ dziedziczenia. Oznacza to, że osoba odrzucająca spadek jest traktowana tak, jak osoba, która nie dożyje dnia śmierci spadkodawcy, co oznacza, że jego udziały przypadają pozostałym spadkobiercom, a więc w pierwszej kolejności dzieciom. Jeśli więc nie chcemy aby nasze dzieci przejęły odrzucony przez nas spadek, to również one muszą go odrzucić. Muszą to zrobić w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o odrzuceniu spadku przez poprzednich spadkobierców. Jeśli nasze dzieci posiadają swoje dzieci to one również muszą odrzucić spadek. Procedura nie dotyczy tych dzieci, które zostały poczęte po śmierci spadkodawcy. Szczegóły w tym zakresie zapewniają porady prawne szczecin. Warto skorzystać z pomocy prawnika w przypadku niejasności.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Jeśli dzieci/wnuki są małoletnie w ich imieniu spadek odrzucają rodzice lub prawni opiekunowie. Jest to już procedura bardziej skomplikowana w porównaniu z osobą pełnoletnią, która osobiście odrzuca spadek. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składają
rodzice/opiekunowie dziecka, ale o odrzuceniu spadku przez małoletniego decyduje ostatecznie sąd opiekuńczy. W toku postępowania sądowego sąd upewnia się czy odrzucenie spadku jest zgodne z interesem dziecka.

We wniosku do sądu wystarczy wykazać, że spadek jest zadłużony, a rodzice dziecka już spadek odrzucili. Jest to wystarczające w większości przypadków. Dowodem zadłużenia spadku mogą być umowy kredytowe zmarłego, dokumentacja komornika, czy też wezwania do
zapłaty kierowane do spadkodawcy. Najlepiej wykorzystać porady prawne Szczecin i dobrze udokumentować wniosek, dzięki czemu jest duża szansa, że sąd wyrazi zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego na posiedzeniu niejawnym.

Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego ze zgodą na odrzucenie spadku przez małoletniego, należy złożyć oświadczenie przed sądem lub u notariusza. Również w tym wypadku termin na złożenie oświadczenia wynosi sześć miesięcy, chociaż ten
czas nie upływa od dnia złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, aż do wydania zgody na odrzucenie spadku.

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: Szczecin, Al. Wojska Polskiego 31/6

+48 604 247 594