Aktualności

Adwokat Szczecin Monika Stokowska - Bażant

Wspólny pozew o rozwód

Data dodania: 22 czerwca 2018

Wspólny pozew o rozwód 

Często pojawia się problem, czy małżonkowie, którzy chcą się rozwieść bez orzekania o winie, mogą napisać wspólny pozew o rozwód. Powody takiej decyzji mogą być różne. Zdarza się, że małżonkowie chcą napisać wspólny pozew o rozwód z uwagi na szacunek do siebie, czy pewnego rodzaju wzajemną lojalność.

 

Wspólny pozew o rozwód

Pozew o rozwód powinien być napisany przez jednego małżonka – powodaDrugi małżonek jest wówczas pozwanym.

Warto jednak wiedzieć, że posiadanie w sprawie statusu „powoda” lub „pozwanego” nie ma znaczenia dla samej sprawy rozwodowej. Należy pamiętać, żę opłatę od pozwu rozwodowego wynoszącą 600 zł. ponosi powód. Każda ze stron, niezależnie od tego, czy jest powodem, czy pozwanym, ma bowiem możliwość podania swoich wniosków, twierdzeń, dowodów, czy też ustosunkowania się do pisma strony przeciwnej.

Małżonkowie niebędący reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego powinni napisać pismo  i wysłać do sądu. Sąd powinien wtedy przyjąć, że jedna ze stron jest powodem, a druga pozwanym. Następnie sąd powinien doręczyć ten wspólny pozew pozwanemu, żeby mógł na niego odpowiedzieć. Zatem nawet w przypadku napisania wspólnego pozwu o rozwód, powinien on być wysłany do sądu w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, natomiast drugi doręczany jest stronie przeciwnej. Pozew taki będzie bowiem traktowany jak pozew napisany przez jedną osobę.

Zapraszamy do kontaktu nasi prawnicy pomogą Państwu w prawidłowym napisaniu pisma do sądu.

Zobacz całość

Ile kosztuje sprawa rozwodowa ( rozwód )?

Data dodania: 20 czerwca 2018

Sprawa Rozwodowa – koszty.

Często w kancelarii pojawia się pytanie, ile kosztuje sprawa rozwodowa ( rozwód ).

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłata ta jest niezależna od tego, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy z winy małżonka, a także niezależnie od tego, czy dochodzimy od małżonka alimentów na dziecko lub na siebie.

Opłatę 600 zł. można zapłacić:

1) na rachunek bankowy Sądu Okręgowego, w którym będzie toczyć się sprawa (konto bankowe można znaleźć na stronach internetowych sądu) – wówczas trzeba pamiętać, żeby do pozwu załączyć potwierdzenie przelewu

2) poprzez naklejenie na pozwie znaków sądowych, które kupuje się w kasie sądu
w kasie sądu

W przypadku gdy sąd wydaje wyrok bez orzekania o winie, zwróci on powodowi kwotę 300 zł. Sąd powinien także  nakazać pozwanemu zwrot kwoty stanowiącej równowartość połowy opłaty (150 zł).

 

Co się stanie, gdy zapomnimy uiścić opłatę od pozwu?

W takiej sytuacji Sąd wezwie nas do zapłacenia opłaty w terminie tygodniowym. Dopóki opłata nie zostanie uiszczona, sąd nie będzie podejmował żadnych czynności w sprawie.

 

Jakie jeszcze koszty łączą się ze sprawą rozwodową?

W trakcie postępowania sądowego może powstać konieczność zapłaty także innych, dodatkowych kosztów. Mogą to być przykładowo koszty związane z: kosztami tłumacza przysięgłego, sprawozdaniem kuratora, kosztami biegłego sądowego, a także z wnioskiem o zabezpieczenie np. kontaktów z dzieckiem (warto pamiętać, że gdy wniosek o zabezpieczenie składany jest w pozwie, wówczas opłaty od zabezpieczenia nie uiszcza się).

Jeśli zdecydujemy się w sprawie rozwodowej na adwokata, wówczas do wydatków związanych z postępowaniem rozwodowym zaliczyć należy jego wynagrodzenie. Warto pamiętać, że osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu.

 

Jaki jest koszt wniesienia apelacji od wyroku rozwodowego?

Opłata od apelacji wynosi  600 zł.

Czy strona może zostać zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych?

Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych załącza się oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie to sporządza się na specjalnym formularzu (są one dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości).

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594


Call Now Button Zadzwoń do nas !