Ile kosztuje rozwód? Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

//

Sprawa Rozwodowa – koszty.

Często w kancelarii pojawia się pytanie, ile kosztuje sprawa rozwodowa ( rozwód ).

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłata ta jest niezależna od tego, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy z winy małżonka, a także niezależnie od tego, czy dochodzimy od małżonka alimentów na dziecko lub na siebie.

Opłaty sądowe w wysokości 600 zł. można zapłacić:

1) na rachunek bankowy Sądu Okręgowego, w którym będzie toczyć się sprawa (konto bankowe można znaleźć na stronach internetowych sądu) – wówczas trzeba pamiętać, żeby do pozwu załączyć potwierdzenie przelewu

2) poprzez naklejenie na pozwie znaków sądowych, które kupuje się w kasie sądu
w kasie sądu

W przypadku gdy sąd wydaje wyrok bez orzekania o winie, zwróci on powodowi kwotę 300 zł. Sąd powinien także  nakazać pozwanemu zwrot kwoty stanowiącej równowartość połowy opłaty (150 zł).

Co się stanie, gdy zapomnimy uiścić opłatę od pozwu?

W takiej sytuacji Sąd wezwie nas do zapłacenia opłaty w terminie tygodniowym. Dopóki opłata nie zostanie uiszczona, sąd nie będzie podejmował żadnych czynności w sprawie.

Jakie jeszcze koszty łączą się ze sprawą rozwodową?

W trakcie postępowania sądowego może powstać konieczność zapłaty także innych, dodatkowych kosztów. Mogą to być przykładowo koszty związane z: kosztami tłumacza przysięgłego, sprawozdaniem kuratora, kosztami biegłego sądowego, a także z wnioskiem o zabezpieczenie np. kontaktów z dzieckiem (warto pamiętać, że gdy wniosek o zabezpieczenie składany jest w pozwie, wówczas opłaty od zabezpieczenia nie uiszcza się).

Jeśli zdecydujemy się w sprawie rozwodowej na adwokata, wówczas do wydatków związanych z postępowaniem rozwodowym zaliczyć należy jego wynagrodzenie. Warto pamiętać, że osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu.

Rozówd koszt. Jaki jest koszt wniesienia apelacji od wyroku rozwodowego?

Opłata od apelacji wynosi  600 zł.

Czy strona może zostać zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych?

Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych załącza się oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie to sporządza się na specjalnym formularzu, wniosek o zwolnienie od kosztów (są one dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości).

U nas znajdziesz: pomoc prawną w przypadku rozwodu bez orzekania o winie,

Przeczytaj więcej o  rozwodzie, separacji i podziale majątku.

Jak złożyć pozew o rozwód. Wspólny pozew o rozwód

5 /5
Based on 2 ratings

Reviewed by 2 users

  • 10 miesięcy ago

  Udzielono porady w sprawie rozwodu.

  Jestem zadowolony z Pani Adwokat Moniki, jeśli się zdecyduję na rozwód na pewno wróce do niej, widać, że ma ogromną wiedzę.

  • 10 miesięcy ago

  Polecam tą kancelarię w Szczecinie

  Blisko Jasnych Błoni, panie zazwyczaj dostępne, jeśli nie w burze to zawsze pod telefonem (jeśli nie mogą odzaniają)

Leave feedback about this

 • Rating
Choose Image

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz