Polityka Prywatności

Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do strony internetowej- jeśli zdecydujesz się nacisnąć przycisk „zgadzam się”  to znaczy, że zgadzasz się na postanowienia i zasady przedstawione poniżej:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Stokowska-Bażant, 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1, NIP 5992824906, tel. 604 247 594 , e-mail: adwokat@stokowska.pl

  • Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej administratora danych,  przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem profilu działalności Administratora, ułatwieniem kontaktu;
  • danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.stokowska.pl są wszelkie dane pozwalające na Twoją identyfikację, tj. numer IP, dane geolokalizacyjne;
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  • masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne, abyśmy mogli nawiązać kontakt i przyszłą współpracę;
  • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem, nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będą przekazywane wyłącznie podmiotom, które przetwarzają dane Administratora na podstawie odrębnych umów, tj. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną;
  • Twoje dane będą przetwarzane przez okres Twojej aktywności na stronie i przez okres nie dłuższy niż trzy lata od ostatniej aktywności.

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz