Prawo karne Szczecin | Sprawy karne Szczecin | Kancelaria karna

Prawo karne Szczecin – adwokat Szczecin

Oferujemy rzetelną i kompleksową pomoc prawną w procesach karnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w roli pełnomocników jak i obrońców w sprawach karnych, a szlify zdobywaliśmy w kancelariach adwokackich oraz w prokuraturach i sądach powszechnych. Wspieramy naszych Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

Oferta z zakresu prawa karnego 

Działamy kompleksowo i z pełnym zaangażowaniem, a do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Rozpoczynamy pracę już na etapie oceny przypadku, wspierając naszych Klientów rzetelną analizą dowodów, poradą oraz oceną pozycji Klienta i jego szans podczas rozprawy. Bierzemy na siebie cały zakres działań, łącznie z przygotowaniem linii obrony, dokumentacją i reprezentowaniem Klienta podczas rozprawy. 

Istotne jest dla nas nawiązanie dobrej relacji z reprezentowaną przez nas osobą, ponieważ w sprawach karnych szczególnie ważne jest zaufanie, odpowiedzialność i wyrozumiałość. Rozumiemy, że często prawo karne Szczecin ingeruje w życie naszych Klientów a stawką często jest wolność człowieka, dlatego staramy się ich wspierać na każdym etapie postępowania i to nie tylko przed sądem, ale też przed organami prokuratury i policji. 

Reprezentujemy:

  • osoby podejrzane o wykroczenia lub przestępstwa
  • poszkodowanych w procesach karnych
  • oskarżonych o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa w postępowaniu karnym

Rodzaje prowadzonych spraw

Zajmujemy się szerokim spektrum spraw karnych. Służymy pomocą w przypadku przestępstw komunikacyjnych, w tym dotyczących wypadków komunikacyjnych bądź prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zajmujemy się sprawami przeciwko zdrowiu i życiu czyli bójkami i pobiciami, spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, narażeniem na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Prowadzimy sprawy dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie, a więc związane z przemocą domową, znęceniem się fizycznym i psychicznym, uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Do spraw, którymi się zajmujemy należą także przestępstwa przeciwko wolności – szantaż, stalking, groźby karalne czy też przestępstwa przeciwko nietykalności cielesnej. Dużą część prowadzonych przez nas spraw dotyczy przestępstw przeciwko mieniu – kradzieży, kradzieży z włamaniem, oszustw, rozbojów, przywłaszczenia mienia etc. Do częstych spraw obsługiwanych przez naszą kancelarię należą także sprawy związane z fałszerstwami, zniesławieniem, bezprawnym uzyskaniem informacji bądź ich zniszczeniem, przestępstwa narkotykowe. Oczywiście jako adwokat Szczecin prawo karne podejmujemy się też innych spraw z dziedziny prawa karnego.Obrazek pokazuje kajdanki i młotek sędziowski

Adwokat Prawo karne Szczecin

Prawo karne Szczecin wykonawcze

Działania kancelarii w ramach świadczonych usług obejmują także sprawy karne wykonawcze. W tej dziedzinie jako adwokat Szczecin prawo karne pomagamy w sprawach o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o przedterminowe zwolnienie. Składamy wnioski o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a więc poza zakładem karnym. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw o zatarcie skazania lub ukarania, jak również w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związanymi z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Przygotowujemy również wnioski o zgodę na widzenie lub przepustkę oraz wnioski o przeniesienie do innych zakładów karnych bądź aresztów śledczych.


Nieprawidłowe wyroki sądów karnych

Kancelaria Adwokacka umożliwia sporządzenie apelacji, skarg kasacyjnych lub wniosków o wznowienie postępowania karnego. Nasza kancelaria pomaga także w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień w tytułu niesłusznego aresztowania i skazania.

https://www.traditionrolex.com/40

Naszym priorytetem jest dobro Klienta i dokładamy wszelkich starań, by zakończyć postępowanie karne z werdyktem możliwie najkorzystniejszym. Potrzebujesz adwokata z prawa karnego a może od prawa rodzinnego ? Skontaktuj się z nami już dzisiaj i zyskaj fachowe wsparcie prawne.

Świetna Kancelaria. Bardzo fachowe i rzetelne porady a sprawa poprowadzona idealnie! Pani Monika specjalizuje się w sprawach rozwodowych także ma w tej dziedzinie ogromna wiedze i doświadczenie. Oczywiście sprawa wygrana i orzeczenie na moja korzyść 🙂

– Bartosz Andrzejczak

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz