Przygotowywanie umów handlowych

//

Jak przygotować umowy handlowe – zlecić czy wykonać samemu?

Adwokat Szczecin – Umowy handlowe są nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa, a przygotowywanie umów handlowych i ich zawieranie to często długi, złożony proces. Opracowanie wzoru umowy to pierwszy etap, po którym następuje negocjowanie warunków umowy, opracowanie ostatecznego kształtu umowy i jej zawarcie.

Czym jest i czego dotyczy umowa handlowa?

Umowa jest zgodnym porozumieniem stron ustalająca ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowy handlowe (gospodarcze) to wszystkie umowy, które zawierają osoby prowadzące działalność gospodarczą.  Umowy mogą również obowiązywać, gdy tylko jedną stroną jest podmiot gospodarczy. Są to umowy określane jako dwustronnie gospodarcze lub jednostronnie gospodarcze. W tym drugim przypadku są to zazwyczaj umowy sprzedaży pomiędzy firmą, a konsumentem. Jeśli chodzi o umowy dwustronnie gospodarcze to istnieje bardzo duża ilość takich umów. Są to między innymi umowy o zachowaniu poufności, umowy agencyjne, brokerskie, umowy dostawy, przewozu, spedycji. Inne typy umów to, umowa składu, czy też umowy najmu, dzierżawy, umowy leasingu, umowy franchisingowe, umowy factoringu, sponsoringu i wiele więcej.

Wzorce umów

Zgodnie z polskim prawem nie ma konieczności zawierania umowy na piśmie.Do jej zawarcia wystarczy zgodne oświadczenie stron umowy, to i tak bardzo często firmy decydują się na przygotowywanie umów handlowych w formie pisemnej. Jednak dość często firmy rezygnują z etapu przygotowywania umów na rzecz gotowych wzorców i szablonów. Jest to efektywny sposób, jeśli zawieramy powtarzalne umowy z różnymi podmiotami. Oszczędza to dużo czasu i upraszcza cały proces zawierania umów. Na podstawie wzorów samodzielnie można przygotować właściwe umowy.

Pomoc prawnika

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się umowy handlowe, które dotyczą wartościowych, dużych transakcji, a niekiedy nawet ryzykownych. Wtedy warto stworzyć umowę od podstaw. Podobnie jest w przypadku umów wielostronnych lub gdy konieczne jest zawarcie licznych porozumień. Zawarcie takiej umowy opiera się na przedstawianiu propozycji i negocjowaniu warunków, tak aby optymalnie zabezpieczyć interesy każdej ze stron. Często pojawiają się też dodatkowe elementy, jak zobowiązanie stron w formie umowy do zachowania poufności negocjacji, podejmowanie czynności administracyjnych, podpisywanie umów przedwstępnych czy tworzenie listów intencyjnych. Ponieważ takie procesy są skomplikowane warto zaangażować w ten proces prawników biegłych w prawie handlowym.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Umowy handlowe składają się z wielu elementów, ale najważniejsze z nich to atrybuty stron umowy, dokładny opis przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, sposoby rozliczenia i płatności, a także wszelkie postanowienia końcowe. Właściwie skonstruowane umowy handlowe będą podstawą do dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy lub wykona usługę niewłaściwie.

Nasi prawnicy i radcy prawni pomogą Ci napisać, bądź przeanalizować umowęzapraszamy do kontaktu.

Leave feedback about this

  • Rating
Choose Image

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz