Przygotowywanie umów handlowych – zlecić czy wykonać samemu?

Przygotowywanie umów handlowych – zlecić czy wykonać samemu?

Data dodania: 4 lipca 2018

Przygotowywanie umów handlowych – zlecić czy wykonać samemu?

Adwokat Szczecin – Umowy handlowe są nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa, a przygotowywanie umów handlowych i ich zawieranie to często długi, złożony proces. Opracowanie wzoru umowy to pierwszy etap, po którym następuje negocjowanie warunków umowy, opracowanie ostatecznego kształtu umowy i jej zawarcie.

Czym jest i czego dotyczy umowa handlowa?

Umowa jest zgodnym porozumieniem stron ustalająca ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowy handlowe (gospodarcze) to wszystkie umowy, które zawierają osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gdy tylko jedną stroną jest podmiot gospodarczy. Są to umowy określane jako dwustronnie gospodarcze lub jednostronnie gospodarcze. W tym drugim przypadku są to zazwyczaj umowy sprzedaży pomiędzy firmą a konsumentem. Jeśli chodzi o umowy dwustronnie gospodarcze to istnieje bardzo duża ilość takich umów, a są to między innymi umowy o zachowaniu poufności, umowy agencyjne, brokerskie, umowy dostawy, przewozu, spedycji, składu, czy też umowy najmu, dzierżawy, umowy leasingu, umowy franchisingowe, umowy factoringu, sponsoringu i wiele więcej.

Wzorce umów

Choć zgodnie z polskim prawem nie ma konieczności zawierania umowy na piśmie, ponieważ do jej zawarcia wystarczy zgodne oświadczenie stron umowy, to i tak bardzo często firmy decydują się na przygotowywanie umów handlowych w formie pisemnej. Jednak dość często firmy rezygnują z etapu przygotowywania umów na rzecz gotowych wzorców i szablonów. Jest to efektywny sposób, jeśli zawieramy powtarzalne umowy z różnymi podmiotami. Oszczędza to dużo czasu i upraszcza cały proces zawierania umów. Na podstawie wzorów samodzielnie można przygotować właściwe umowy.

Pomoc prawnika

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się umowy handlowe, które dotyczą wartościowych, dużych transakcji, a niekiedy nawet ryzykownych. Wtedy warto stworzyć umowę od podstaw. Podobnie jest w przypadku umów wielostronnych lub gdy konieczne jest zawarcie licznych porozumień. Zawarcie takiej umowy opiera się na przedstawianiu propozycji i negocjowaniu warunków, tak aby optymalnie zabezpieczyć interesy każdej ze stron. Często pojawiają się też dodatkowe elementy jak zobowiązanie stron w formie umowy do zachowania poufności negocjacji, podejmowanie czynności administracyjnych, podpisywanie umów przedwstępnych czy tworzenie listów intencyjnych. Ponieważ takie procesy są skomplikowane warto zaangażować w ten proces prawników biegłych w prawie handlowym.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Umowy handlowe składają się z wielu elementów, ale najważniejsze z nich to atrybuty stron umowy, dokładny opis przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, sposoby rozliczenia i płatności, a także wszelkie postanowienia końcowe. Właściwie skonstruowane umowy handlowe będą podstawą do dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy lub wykona usługę niewłaściwie.

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594