Rejestracja spółki z o.o.

//

Rejestracji spółki z o.o.

Wśród różnych form prowadzenia działalności gospodarczej jako spółki najpopularniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę z o.o. można założyć w dowolnym celu, więc może być działalnością gospodarczą lub działalnością, która nie jest nastawiona na osiąganie zysków.

Najważniejsze zalety i wady spółek z o.o.

Do założenia spółki konieczne jest zgromadzenie minimalnego kapitału w wysokości 5000 zł, a każdy ze wspólników musi wnieść wkład mający wartość majątkową. Największą zaletą spółki jest ograniczona odpowiedzialność wspólników – wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu do kapitału zakładowego, a nie majątkiem osobistym. Spółkę z o.o. może założyć nawet jedna osoba, będzie to spółka jednoosobowa. Dla wielu zaletą spółek wieloosobowych jest brak składek ZUS. Do wad spółki z o.o. należy przede wszystkim podwójne opodatkowanie zysku spółki, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, a także skomplikowana rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o.

Zawiązując spółkę mamy sześć miesięcy czasu na jej rejestrację. Można to zrobić elektronicznie lub w formie tradycyjnej. Zanim jednak zarejestrujemy spółkę musimy zawszeć umowę spółki, wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego oraz powołać zarząd. Niekiedy konieczne jest powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Niestety proces zakładania spółki jest dość sformalizowany i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika biegłego w prawie spółek. Obsługa prawna spółki z o.o. przyda się na wielu etapach jej działalności.

Niezbędne dokumenty

Rejestracja spółki z o.o. wymaga przygotowania właściwych dokumentów. Najważniejszym dokumentem jest umowa spółki, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie trzeba przygotować oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich członków spółki. Należy także dołączyć dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, listę wspólników i dane osobowe członków zarządu. Do wniosku o rejestrację spółki należy też dołączyć dowód wpłaty za opłaty sądowe i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o wpis spółki do rejestru wraz z odpowiednimi załącznikami muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Współpraca spółki z o.o. z kancelarią prawną

Obsługa prawna spółki z o.o. to doskonałe rozwiązanie dla każdej spółki. Wyspecjalizowani w obsłudze prawnej spółek prawnicy doradzają w sprawach związanych z zakładaniem spółek, przekształcaniem, łączeniem i likwidacją spółek, pomagają w wielu aspektach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki z o.o., prawnik może też przygotowywać projekty uchwał, umów, porozumień wspólników etc. Obsługa prawna spółki z o.o. obejmuje również tworzenie przepisów wewnętrznych i informowanie o zmianach w prawie. Prawnicy mogą też pomóc w rozwiązaniu konfliktów między wspólnikami, służyć doradztwem prawnym w zakresie ochrony praw i interesów spółki.

Leave feedback about this

  • Rating
Choose Image

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz