Pozew o zapłatę, nakaz zapłaty

Skuteczne dochodzenie należności

Pozew o zapłatę Szczecin

Pozew o zapłatę – Kiedy nierzetelny kontrahent nie rozlicza się ze swoich należności, a wysłane wcześniej wezwania do zapłaty nie przynoszą efektu, należy zastanowić się nad poczynieniem kolejnego kroku i złożeniem pozwu do sądu.

Czym jest pozew i jak go napisać?

Najprościej rzecz ujmując jest, to czynność następująca po wezwaniu do zapłaty, jaką poczynić musi wierzyciel na drodze do odzyskania pieniędzy np. za nieopłacone faktury. Jest to pismo sądowe, które musi zawierać informacje określone w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli ich brak, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia. W niektórych przypadkach może nawet oddalić powództwo. Rozpoznanie sprawy zostanie opóźnione, a Ty stracisz cenny czas. Czasem nawet możliwość skutecznej egzekucji z majątku dłużnika. Jeżeli pozew napisany będzie prawidłowo, sąd wyda nakaz zapłaty lub wyrok.

Nakaz zapłaty

Chcąc skutecznie i szybko uzyskać nakaz zapłaty, przygotowując pozew do sądu pamiętać należy, że zwierać on musi:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma oraz właściwy sąd.
  • wymienione z imienia i nazwiska (nazwy) strony postępowania, wraz z ich adresami, oraz co najmniej Twój PESEL lub NIP.
  • kwotę dochodzoną pozwem wraz z oznaczeniem rodzaju pisma.
  • określenie żądania pozwu tj. czyli czego domagasz się od dłużnika.
  • wnioski dodatkowe m.in. o zwrot kosztów procesu od dłużnika, o wydanie nakazu zapłaty oraz wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność.
  • wnioski dowodowe jakie sąd ma przeprowadzić, by uznać Twoje roszczenie za zasadne.
  • uzasadnienie czyli opis jak doszło do powstania zadłużenia, jaka została zawarta umowa, kiedy została wystawiona faktura, czy i kiedy, wysłałeś wezwanie do zapłaty itd. Wszystko to należy podeprzeć dowodami.
  • Załączniki czyli dokumenty załączone do pozwu, potwierdzające, że to co piszesz uzasadnia wydanie nakazu zapłaty bądź wyroku.

Pozew podlega opłacie sądowej, która wynosi co do zasady 5%wartości przedmiotu sporu.

Przygotowujemy  pozew w 2 egzemplarzach (jeden dla sądu, jeden dla dłużnika).  Kolejno składamy w biurze podawczym sądu lub wysyłamy listem poleconym na poczcie. Jeśli dłużników jest więcej niż jeden, musisz przygotować pozew z załącznikami dla każdego z nich.

Zapraszamy zatem serdecznie do nas. W naszej kancelarii w Szczecinie dowiecie się bowiem Państwo m.in. jakie muszą być spełnione warunki, by sąd zasądził należne Państwu pieniądze. W jakich sytuacjach sąd wyda nakaz zapłaty, w jakich wyrok, jakie czynniki wpływają na sprawność postępowania. Dowiecie się Państwo również,  jak w napisać pozew o zapłatę czy jak przebiega cała sprawa sądowa. Oczywiście kancelaria , może przygotować pozew w Państwa imieniu, jak również reprezentować Państwa w sprawie sądowej.

Pani Monika była moim adwokatem podczas bardzo trudnego dla mnie rozwodu. Cierpliwie wysłuchała moich problemów i wywalczyła alimenty na mnie i syna.

– Piotr Olecki

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz