Aktualności

Aktualności prawnicze - najnowsze informacje dotyczące prawa w Polsce - Szczecin

Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Data dodania: 21 stycznia 2020

Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego z nas. Niezależnie od naszego wykształcenia, wieku czy płci. Wszyscy możemy popełnić błąd, który skutkować będzie popadnięciem w długi. W większości przypadków jesteśmy sobie z nimi stopniowo poradzić. Co jednak zrobić, gdy zadłużenie zaczyna nas przerastać? Zamiast załamywać ręce dobrym pomysłem będzie zgłoszenie się po porady prawne szczecin i ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność ta jednak nie może wynikać z rażącego zaniedbania ze strony dłużnika. Jednocześnie są to trzy podstawowe warunki by móc upadłość ogłosić oraz by wniosek o nią nie został przez sąd odrzucony. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szanse na oddłużenie. By oddłużenie doszło do skutku należy spieniężyć majątek dłużnika i przeznaczyć go na pokrycie części zobowiązań oraz wykonać i zrealizować plan spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą szereg korzyści dla upadłego. Między innymi:

·         Zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne – wraz z ogłoszeniem upadłości, przez cały czas trwania postępowania aż do umorzenia zobowiązań egzekucja jest zawieszona. Następnie może ona zostać umorzona.

·         Zostanie zawieszone postępowanie sądowe o zapłatę – wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu konsumentowi, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości zostają zawieszone.

·         Rozwiązanie to nie niesie ze sobą dużych kosztów – koszty są pokrywane z wyznaczonej masy upadłości. Natomiast jedyną dodatkową opłatą jest koszt opłacenia wniosku składanego do sądu. Wynosi ona tylko 30 złotych.

·         Istnieje możliwość zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami – propozycję tę może wysunąć dłużnik, jeśli będzie ona rozsądna i będzie brała pod uwagę interesy obu stron, a jej działanie może wpłynąć korzystnie na sytuacje upadłego.

·         Nie zostaje się bez środków do życia – wynagrodzenie za prace również wchodzi w skład masy upadłościowej. Jednak sąd pozostawia środki, które są potrzebne na utrzymanie siebie oraz rodziny.

·         Nie zostaje się z dnia na dzień bezdomnym – jeśli dom lub mieszkanie wchodzi w skład masy upadłości upadłemu przysługuje prawo do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

·         Następuje wykreślenie z rejestru – gdy niespłacone zobowiązania zostaną umorzone, upadły zostaje wykreślony przez sąd z rejestru dłużników niewypłacalnych, a jego dane (jeśli złoży odpowiedni wniosek) mogą zostać usunięte  z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Oczywiście, podczas porad prawnych dowiemy się również o konsekwencjach, m.in.:

·         Utrata prawa do zarządzania majątkiem – od tej pory prawo to przysługuje syndykowi.

·         Brak możliwości zawierania umów – dłużnik po ogłoszeniu upadłości może zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, takie, które nie będą działały na niekorzyść wierzycieli.

·         Majątek w małżeństwie – kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, wtedy powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jednak, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej sprawa się komplikuje, ponieważ po ogłoszeniu upadłości ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to swego rodzaju nowy start. Daje on szanse na powrót do prowadzenia normalnego życia, wolnego od długów i strachu o kolejny dzień. Spokój ducha w wielu przypadkach jest cenniejszy niż dobrobyt, dlatego czasem po prostu warto zgłosić się po porady prawne szczecin, ogłosić upadłość i zacząć wszystko od nowa.

Zobacz całość

RODO – nowe zasady ochrony danych osobowych

Data dodania: 17 stycznia 2020

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane powszechnie jako RODO, zacznie obowiązywać od 25 maja br. RODO ma za zadanie ujednolicić przepisy wewnątrz całej Unii Europejskiej i wiąże się z koniecznością wdrożenia nowych wytycznych na wielu płaszczyznach związanych z prowadzeniem biznesu. Dlatego właśnie RODO jest gorącym tematem.

Jakie prawa konsumentom daje RODO?

Zgodnie z Rozporządzeniem każda osoba, której dane przechowuje jakakolwiek firma, będzie miała prawo do dostępu do swoich danych, do ich uzupełniania lub modyfikowania, do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsument będzie miał także prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu, jak również do uzyskania informacji o operacjach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Najważniejsze jednak z punktu widzenia konsumenta jest prawo do całkowitego usunięcia danych z bazy firmy.

Najważniejsze kryteria

Każda firma, aby móc gromadzić poszczególne dane i korzystać z nich, będzie musiała spełnić przede wszystkim cztery najważniejsze kryteria. Po pierwsze zgoda konsumenta na wykorzystywanie jego danych osobowych musi być całkowicie dobrowolna i nie może być wymuszona np. dostępem bądź jego brakiem do określonych towarów i usług. Drugą zasadą jest celowość. Oznacza to, że zbieranie i przetwarzanie konkretnych danych musi być uzasadnione merytorycznie. Trzeci element to konieczność informowania konsumentów od których firma chce pozyskać dane o tym, jaki jest ich zakres, cel i sposób przetwarzania. Wszystkie informacje konsument musi uzyskać przed wyrażeniem zgody. Ostatnie kryterium to jednoznaczność – zgoda osoby, która udostępnia dane musi być wyrażona na potrzeby konkretnego celu np. do rekrutacji na konkretne stanowisko. Oznacza to, że nie będzie można wykorzystywać tych danych w innych celach.

Grafika przedstawia informacje związane z RODO.

Rodo – Kancelaria adwokacka w Szczecinie

 

Dostosowanie biznesu do RODO

Profesjonalna obsługa informatyczna i obsługa prawna firm Szczecin bardzo pomaga w dostosowaniu biznesu do wymogów RODO. Jeśli jednak nie korzystasz z pomocy prawników i informatyków, a Twój biznes nie jest jeszcze gotowy na wprowadzenie RODO, to nie zostało Ci już dużo czasu. W pierwszej kolejności musisz przeanalizować w jaki sposób dane osobowe trafiają do Twojej bazy i kto ma do nich dostęp, kto odpowiada za ich analizę, przetwarzanie i przechowywanie. Należy zidentyfikować zagrożenia, które mogą wpłynąć na utratę kontroli nad danymi np. włamanie do firmy, cyberatak, kradzież danych przez pracowników etc. Należy podjąć działania mające na celu zabezpieczenie danych i to zarówno fizycznie, jak i w dziedzinie infrastruktury IT. Kolejny krok to ustalenie i spisanie procedur związanych z postępowaniem z danymi osobowymi w firmie i zapoznanie wszystkich pracowników z tymi zasadami. Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie danych osobowych, które zostały dotychczasowo zgromadzone. Trzeba sprawdzić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymogami RODO, a jeśli nie to należy je bezwzględnie usunąć. Wyjątek stanowią dane osobowe niezbędne do realizacji celów finansowo-księgowych. Ostatnim elementem jest inwentaryzacja baz danych. Należy je uporządkować i scalić, aby w każdym momencie móc zarządzać danymi.

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594


Call Now Button Zadzwoń do nas !