Aktualności

Aktualności prawnicze - najnowsze informacje dotyczące prawa w Polsce - Szczecin

Kto ponosi koszty sądowe?

Data dodania: 16 marca 2020

Postępowania cywilne to rodzaj spraw sądowych, które stosunkowo często zdarzają się w Polsce. Koszty dotyczące spraw cywilnych są zależne od sprawy. Jednak niektóre koszty są stałe, opłaty i wydatki poniesione w związku z wszczęciem i prowadzeniem sprawy są najczęstsze. W sprawach cywilnych osobą, która ponosi koszty jest przegrany. Niemniej jednak osoba, która jest wygraną stroną w danej sprawie musi najpierw ponieść koszty związane ze sprawą żeby mogła ubiegać się w późniejszym czasie o ich zwrot. Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem spraw takich jak skargi, zażalenia, sprzeciwy od wniosku, skarga o wznowienie postępowania, skarga na czynności komornika etc. są kosztami, o których zwrot można się starać.

Można przyjąć więc, że do momentu orzeczenia sądu o wygranej jednej ze stron, każda strona ponosi koszty postępowania. Opłaty związane z prowadzeniem spraw cywilnych różnią się, w zależności od tego co jest przedmiotem prowadzonego postępowania, oraz rodzaju sprawy. Koszty sądowe różnią się w swojej wysokości znacznie. Wartość opłat sądowych waha się od 30 do nawet 100 000 zł. Opłaty można podzielić na:

  • Stałe
  • Stosunkowe
  • Podstawowe

Opłatę stałą pobiera się, w których sprawach podmiotem są prawa niemajątkowe. Opłata wynosi  od 30 zł do nawet 5000 zł. Dalsze opłaty to m.in. opłata stosunkowa, która pobierana się w sprawach majątkowych i wynosi 5% wartości mienia, lub tytułu roszczenia, nie może być jednak większa niż 100 000 zł. Ostatnią opłatą jest opłata początkowa, która ustala się w momencie kiedy sprawa nie może być przyporządkowana, z pewnych względów, do powyższych rodzajów spraw.  Nie może być ona mniejsza niż 30 zł.

Zawsze w sprawach dotyczących ewentualnych opłat skontaktować się z kancelarią adwokacką  w celu zasięgnięcia informacji na temat konkretnej sprawy. Porady prawne  mogą być bardzo użyteczne nie tylko na potrzebne danego problemu jednak również w przyszłości. Ze względu na często zmieniające się prawo warto zasięgnąć pomocy prawnej , dzięki której w przypadku sprawy sądowej będziemy bardziej świadomi swoich praw.

Niestety zwrot kosztów sądowych nie dotyczy wszystkich możliwych kosztów, ponad to warto mieć świadomość faktu, że postępowania cywilne mogą trwać wiele miesięcy. W przypadku spraw, które są bardzo istotne, będziemy musieli wykazać się dużym wysiłkiem, oraz ponoszeniem wielu kosztów, zanim będziemy mogli myśleć o ubieganiu się o zwrot kosztów.

O czym warto pamiętać?

Koszty związane z postępowaniem to również koszty związane z powołaniem biegłego. Biegły jest osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie istotnej dla sprawy. Koszty biegłego ponosi osoba żądająca jego stawiennictwa w sądzie, jednak jeżeli strona wzywająca biegłego będzie jednocześnie wygraną może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z jego powołaniem.

Jeżeli wynik rozprawy nie jest jednoznaczny, sąd może procentowo podzielić koszty na powód sprawy i pozwanego. W zależności od tego jak sprawa się potoczy, koszty mogą zostać rozdzielone po równo dla obu stron. Nie należy jednak generalizować, ponieważ każda sprawa ma swój indywidualny charakter i przebieg.

Zobacz całość

Zabezpieczenie majątku spadkowego.

Data dodania: 3 marca 2020

Testament, spadek i dziedziczenie

Często potencjalnym spadkodawcom wydaje się, że sporządzenie testamentu gwarantuje możliwość dowolnego podziału masy spadkowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że osoby uprawnione do dziedziczenia z mocy ustawy mogą – w przypadku, gdy nie dostaną należnego im udziału w spadku – wystąpić z roszczeniem o zachowek , czy też odrzucenia spadku. Spowoduje to, że kolejność dziedziczenia zaplanowana przez spadkodawcę ulegnie unicestwieniu. Jednym ze skutecznych sposobów na ochronę przed tym roszczeniem jest wydziedziczenie osób uprawnionych do zachowku. Jak zrobić to skutecznie?

Kiedy dopuszczalne jest wydziedziczenie osoby uprawnionej do zachowku?

Kodeks cywilny enumeratywnie określa przyczyny, których wystąpienie umożliwia skuteczne pozbawienie prawa do zachowku przez wydziedziczenie. Są to jedyne przesłanki, których wystąpienie umożliwia podjęcie takich kroków.

Pierwszym przypadkiem jest postępowanie uporczywie wbrew woli spadkodawcy w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Może to dotyczyć np. uzależnienia do hazardu lub alkoholu.

Kolejna przyczyna dotyczy dopuszczenia się przez uprawnionego względem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo też rażącej obrazy czci. Na ogół w tym przypadku chodzi o przestępstwa karne, choć oczywiście nie jest to regułą. Wystarczająca może się okazać ciężka kłótnia, w której padną zbyt mocne słowa.

Wreszcie do wydziedziczenia uprawnia uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Zwykle chodzi o opiekę nad chorym członkiem rodziny, udzielanie mu pomocy finansowej lub innego wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Jak widać, nie są przyczyny wskazane przez ustawodawcę są bardzo pojemne i zostawiają dosyć szerokie pole do interpretacji. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, co umożliwi zabezpieczenie interesów spadkodawcy.

Wydziedziczyć możemy jedynie zstępnych, małżonka i rodziców, tylko oni są bowiem uprawnieni do wystąpienia z roszczeniem o zachowek. Warto także pamiętać o tym, że wydziedziczenie musi się pojawić w testamencie i być na tyle kategorycznie określone, by nie pozostawiało wątpliwości co do rzeczywistej woli spadkodawcy.

Jak może pomóc mi kancelaria adwokacka?

Porady prawne w zakresie wydziedziczenia, a szerzej, prawa spadkowego, obejmują przede wszystkim prawidłowe sporządzenie testamentu. Pomoc prawna polega na właściwym określeniu osoby objętej zapisem, jak również precyzyjne określenie przyczyny wydziedziczenia. Należy na to zwrócić szczególną uwagę dlatego, że wskazanie przyczyny, która nie mieści się w katalogu przyczyn ustawowych lub jest zbyt ogólna będzie skutkowała nieważnością rozrządzenia testamentowego i w efekcie nie przyniesie skutku.

Gdzie szukać pomocy?

W Szczecinie funkcjonuje wiele kancelarii specjalizujących się w prawie spadkowym. Warto skorzystać z wykwalifikowanej obsługi prawnej. Przepisy prawa często pisane są w sposób mało zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy i trudno poruszać się nich sprawnie osobie niezwiązanej z branżą. Znacznie bezpieczniej jest zaufać specjaliście, który wskaże nam odpowiednie rozwiązania, które chronią nasze interesy i zadba o to, aby spadek otrzymały właściwe osoby.

***

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594


Call Now Button Zadzwoń do nas !