Regulamin w e-biznesie

//

Regulamin w biznesie internetowym

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem internetu są zobowiązani do stworzenia trzech podstawowych dokumentów. Pierwszym i zapewne najbardziej skomplikowanym jest regulamin sprzedaży lub świadczenia usług, kolejnym polityka prywatności i polityka plików cookies. Wszystkie te dokumenty muszą być umieszczone na stronie internetowej firmy, tak aby każdy, kto odwiedza stronę www mógł się z nimi zapoznać.

Zgodnie z przepisami prawa strona oferująca towary lub usługi drogą elektroniczną powinna udostępnić regulamin drugiej stronie przed zawarciem transakcji. Zasadniczo regulamin w e-biznesie może być prostym dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje o przedsiębiorcy i o oferowanych przez niego usługach z odwołaniami do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednak lakonicznie sformułowany regulamin niesie ze sobą pewne konsekwencje.

Business to Business

W przypadku obrotu B2B istnieje duża swoboda w zakresie zawierania umów. Przedsiębiorcy są uznawani przez prawo za profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego, dlatego powinni zawierać między sobą umowy, które szczegółowo regulują prawa i obowiązki. Jeśli jednak coś nie jest zapisane, to dopiero wtedy rozpatrywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie warto pamiętać, że ogólne przepisy nie muszą zapewniać rozwiązania, które będzie atrakcyjne dla stron. Dlatego właśnie o wiele lepszym rozwiązaniem jest stworzenie regulaminu, który szczegółowo, zrozumiale i czytelnie określi prawa i obowiązki stron, a także sposoby rozwiązywania sporów. Taki profesjonalny regulamin może stworzyć prawnik w kancelarii.

Business to Consumer

Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy obrotu B2C. Zgodnie z prawem konsument jest traktowany przez prawo jako osoba nieposiadająca profesjonalnej wiedzy. Dlatego też konsument otoczony jest swoistą opieką prawną przewidzianą przez szczegółowe przepisy prawa. Aby więc zabezpieczyć swoje interesy, przedsiębiorca powinien maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje opracowanie odpowiedniego regulaminu. Dzięki temu można uniknąć wielu problematycznych sytuacji.

Regulamin zgodny z prawem

Nic nie stoi na przeszkodzie, by regulamin stworzyć samodzielnie i wielu przedsiębiorców podejmuje się tego zadania. Jednak na przeszkodzie stoją liczne akty normatywne regulujące obrót w internecie. Nie wystarczy oprzeć się na Kodeksie cywilnym oraz na zapisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ważne są między innymi takie ustawy jak Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o ochronie danych osobowych itd. Niewystarczająca znajomość prawa powoduje stosowanie w regulaminach tzw. klauzul niedozwolonych. Uniknąć takich błędnych sformułowań pomoże nam adwokat lub radca prawny Szczecin, który może stworzyć regulamin od podstaw lub przeanalizować regulamin stworzony przez przedsiębiorcę.

Tworząc regulamin trzeba też wziąć pod uwagę zmiany w prawie regulującym e-biznes. Dlatego regulamin powinien być na bieżąco aktualizowany. Dzięki poprawnie sformułowanemu i aktualnemu regulaminowi przedsiębiorca może zapewnić właściwą ochronę swojego e-biznesu.

Dodaj komentarz

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Call Now ButtonZadzwoń Teraz