Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

//

Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność ta jednak nie może wynikać z rażącego zaniedbania ze strony dłużnika. Jednocześnie są to trzy podstawowe warunki by móc upadłość ogłosić oraz by wniosek o nią nie został przez sąd odrzucony. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szanse na oddłużenie. By oddłużenie doszło do skutku należy spieniężyć majątek dłużnika i przeznaczyć go na pokrycie części zobowiązań oraz wykonać i zrealizować plan spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą szereg korzyści dla upadłego. Między innymi:

·         Zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne – wraz z ogłoszeniem upadłości, przez cały czas trwania postępowania aż do umorzenia zobowiązań egzekucja jest zawieszona. Następnie może ona zostać umorzona.

·         Zostanie zawieszone postępowanie sądowe o zapłatę – wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu konsumentowi, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości zostają zawieszone.

·         Rozwiązanie to nie niesie ze sobą dużych kosztów – koszty są pokrywane z wyznaczonej masy upadłości. Natomiast jedyną dodatkową opłatą jest koszt opłacenia wniosku składanego do sądu. Wynosi ona tylko 30 złotych.

·         Istnieje możliwość zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami – propozycję tę może wysunąć dłużnik, jeśli będzie ona rozsądna i będzie brała pod uwagę interesy obu stron, a jej działanie może wpłynąć korzystnie na sytuacje upadłego.

·         Nie zostaje się bez środków do życia – wynagrodzenie za prace również wchodzi w skład masy upadłościowej. Jednak sąd pozostawia środki, które są potrzebne na utrzymanie siebie oraz rodziny.

·         Nie zostaje się z dnia na dzień bezdomnym – jeśli dom lub mieszkanie wchodzi w skład masy upadłości upadłemu przysługuje prawo do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

·         Następuje wykreślenie z rejestru – gdy niespłacone zobowiązania zostaną umorzone, upadły zostaje wykreślony przez sąd z rejestru dłużników niewypłacalnych, a jego dane (jeśli złoży odpowiedni wniosek) mogą zostać usunięte  z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Oczywiście, podczas porad prawnych dowiemy się również o konsekwencjach, m.in.:

·         Utrata prawa do zarządzania majątkiem – od tej pory prawo to przysługuje syndykowi.

·         Brak możliwości zawierania umów – dłużnik po ogłoszeniu upadłości może zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, takie, które nie będą działały na niekorzyść wierzycieli.

·         Majątek w małżeństwie – kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, wtedy powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jednak, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej sprawa się komplikuje, ponieważ po ogłoszeniu upadłości ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to swego rodzaju nowy start. Daje on szanse na powrót do prowadzenia normalnego życia, wolnego od długów i strachu o kolejny dzień. Spokój ducha w wielu przypadkach jest cenniejszy niż dobrobyt, dlatego czasem po prostu warto zgłosić się po porady prawne szczecin, ogłosić upadłość i zacząć wszystko od nowa.

Dodaj komentarz

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Call Now ButtonZadzwoń Teraz