Odrzucenie spadku. Pomoc adwokata.

//

Odrzucenie spadku

Nie zawsze odziedziczenie spadku wiąże się z korzyściami, a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza niekoniecznie jest atrakcyjną perspektywą. Dlatego niekiedy odrzucenie spadku jest bardzo dobrą decyzją i pozwala pozbyć się licznych problemów. Odrzucenie spadku przede wszystkim umożliwia uniknięcie długów spadkowych z pomocą adwokata.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule do niego. Takie oświadczenie można złożyć przed sądem lub notariuszem. Może być ono złożone ustnie lub na piśmie z podpisem poświadczonym urzędowo. Po odrzuceniu spadku osoba nie odpowiada za długi, ale też nie otrzymuje żadnego majątku. Jednak jeśli na skutek odrzucenia spadku zostają pokrzywdzeni wierzyciele to mogą oni żądać, by odrzucenie spadku było wobec nich bezskuteczne.odrzucenie spadku adwokat szczecin

odrzucenie spadku adwokat szczecin

Zmiana układu dziedziczenia

Trzeba pamiętać, że odrzucenie spadku wpływa na sytuację pozostałych spadkobierców, dlatego, że zmienia się układ dziedziczenia. Oznacza to, że osoba odrzucająca spadek jest traktowana tak, jak osoba, która nie dożyje dnia śmierci spadkodawcy, co oznacza, że jego udziały przypadają pozostałym spadkobiercom, a więc w pierwszej kolejności dzieciom. Jeśli więc nie chcemy aby nasze dzieci przejęły odrzucony przez nas spadek, to również one muszą go odrzucić. Muszą to zrobić w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o odrzuceniu spadku przez poprzednich spadkobierców. Jeśli nasze dzieci posiadają swoje dzieci to one również muszą odrzucić spadek. Procedura nie dotyczy tych dzieci, które zostały poczęte po śmierci spadkodawcy. Szczegóły w tym zakresie zapewniają porady prawne szczecin. Warto skorzystać z pomocy prawnika w przypadku niejasności.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Jeśli dzieci/wnuki są małoletnie w ich imieniu spadek odrzucają rodzice lub prawni opiekunowie. Jest to już procedura bardziej skomplikowana w porównaniu z osobą pełnoletnią, która osobiście odrzuca spadek. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składają
rodzice/opiekunowie dziecka, ale o odrzuceniu spadku przez małoletniego decyduje ostatecznie sąd opiekuńczy. W toku postępowania sądowego sąd upewnia się czy odrzucenie spadku jest zgodne z interesem dziecka.

We wniosku do sądu wystarczy wykazać, że spadek jest zadłużony, a rodzice dziecka już spadek odrzucili. Jest to wystarczające w większości przypadków. Dowodem zadłużenia spadku mogą być umowy kredytowe zmarłego, dokumentacja komornika, czy też wezwania do
zapłaty kierowane do spadkodawcy. Najlepiej wykorzystać porady prawne Szczecin i dobrze udokumentować wniosek, dzięki czemu jest duża szansa, że sąd wyrazi zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego na posiedzeniu niejawnym.

Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego ze zgodą na odrzucenie spadku przez małoletniego, należy złożyć oświadczenie przed sądem lub u notariusza. Również w tym wypadku termin na złożenie oświadczenia wynosi sześć miesięcy, chociaż ten
czas nie upływa od dnia złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, aż do wydania zgody na odrzucenie spadku.

Dodaj komentarz

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Call Now ButtonZadzwoń Teraz