Zabezpieczenie majątku spadkowego.

//

Testament, spadek i dziedziczenie

Często potencjalnym spadkodawcom wydaje się, że sporządzenie testamentu gwarantuje możliwość dowolnego podziału masy spadkowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że osoby uprawnione do dziedziczenia z mocy ustawy mogą – w przypadku, gdy nie dostaną należnego im udziału w spadku – wystąpić z roszczeniem o zachowek , czy też odrzucenia spadku. Spowoduje to, że kolejność dziedziczenia zaplanowana przez spadkodawcę ulegnie unicestwieniu. Jednym ze skutecznych sposobów na ochronę przed tym roszczeniem jest wydziedziczenie osób uprawnionych do zachowku. Jak zrobić to skutecznie?

Kiedy dopuszczalne jest wydziedziczenie osoby uprawnionej do zachowku?

Kodeks cywilny enumeratywnie określa przyczyny, których wystąpienie umożliwia skuteczne pozbawienie prawa do zachowku przez wydziedziczenie. Są to jedyne przesłanki, których wystąpienie umożliwia podjęcie takich kroków.

Pierwszym przypadkiem jest postępowanie uporczywie wbrew woli spadkodawcy w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Może to dotyczyć np. uzależnienia do hazardu lub alkoholu.

Kolejna przyczyna dotyczy dopuszczenia się przez uprawnionego względem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo też rażącej obrazy czci. Na ogół w tym przypadku chodzi o przestępstwa karne, choć oczywiście nie jest to regułą. Wystarczająca może się okazać ciężka kłótnia, w której padną zbyt mocne słowa.

Wreszcie do wydziedziczenia uprawnia uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Zwykle chodzi o opiekę nad chorym członkiem rodziny, udzielanie mu pomocy finansowej lub innego wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Jak widać, nie są przyczyny wskazane przez ustawodawcę są bardzo pojemne i zostawiają dosyć szerokie pole do interpretacji. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, co umożliwi zabezpieczenie interesów spadkodawcy.

Wydziedziczyć możemy jedynie zstępnych, małżonka i rodziców, tylko oni są bowiem uprawnieni do wystąpienia z roszczeniem o zachowek. Warto także pamiętać o tym, że wydziedziczenie musi się pojawić w testamencie i być na tyle kategorycznie określone, by nie pozostawiało wątpliwości co do rzeczywistej woli spadkodawcy.

Jak może pomóc mi kancelaria adwokacka?

Porady prawne w zakresie wydziedziczenia, a szerzej, prawa spadkowego, obejmują przede wszystkim prawidłowe sporządzenie testamentu. Pomoc prawna polega na właściwym określeniu osoby objętej zapisem, jak również precyzyjne określenie przyczyny wydziedziczenia. Należy na to zwrócić szczególną uwagę dlatego, że wskazanie przyczyny, która nie mieści się w katalogu przyczyn ustawowych lub jest zbyt ogólna będzie skutkowała nieważnością rozrządzenia testamentowego i w efekcie nie przyniesie skutku.

Gdzie szukać pomocy?

W Szczecinie funkcjonuje wiele kancelarii specjalizujących się w prawie spadkowym. Warto skorzystać z wykwalifikowanej obsługi prawnej. Przepisy prawa często pisane są w sposób mało zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy i trudno poruszać się nich sprawnie osobie niezwiązanej z branżą. Znacznie bezpieczniej jest zaufać specjaliście, który wskaże nam odpowiednie rozwiązania, które chronią nasze interesy i zadba o to, aby spadek otrzymały właściwe osoby.

Leave feedback about this

  • Rating
Choose Image

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz