Kto ponosi koszty sądowe?

//

jakie poniesiesz koszty sądowe?

Postępowania cywilne to rodzaj spraw sądowych, które stosunkowo często zdarzają się w Polsce. Koszty dotyczące spraw cywilnych są zależne od sprawy. Jednak niektóre koszty są stałe, opłaty i wydatki poniesione w związku z wszczęciem i prowadzeniem sprawy są najczęstsze. W sprawach cywilnych osobą, która ponosi koszty jest przegrany. Niemniej jednak osoba, która jest wygraną stroną w danej sprawie musi najpierw ponieść koszty związane ze sprawą żeby mogła ubiegać się w późniejszym czasie o ich zwrot. Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem spraw takich jak skargi, zażalenia, sprzeciwy od wniosku, skarga o wznowienie postępowania, skarga na czynności komornika etc. są kosztami, o których zwrot można się starać.

Można przyjąć więc, że do momentu orzeczenia sądu o wygranej jednej ze stron, każda strona ponosi koszty postępowania. Opłaty związane z prowadzeniem spraw cywilnych różnią się, w zależności od tego co jest przedmiotem prowadzonego postępowania, oraz rodzaju sprawy. Koszty sądowe różnią się w swojej wysokości znacznie. Wartość opłat sądowych waha się od 30 do nawet 100 000 zł. Opłaty można podzielić na:

  • Stałe
  • Stosunkowe
  • Podstawowe

Opłatę stałą pobiera się, w których sprawach podmiotem są prawa niemajątkowe. Opłata wynosi  od 30 zł do nawet 5000 zł. Dalsze opłaty to m.in. opłata stosunkowa, która pobierana się w sprawach majątkowych i wynosi 5% wartości mienia, lub tytułu roszczenia, nie może być jednak większa niż 100 000 zł. Ostatnią opłatą jest opłata początkowa, która ustala się w momencie kiedy sprawa nie może być przyporządkowana, z pewnych względów, do powyższych rodzajów spraw.  Nie może być ona mniejsza niż 30 zł.

Zawsze w sprawach dotyczących ewentualnych opłat skontaktować się z kancelarią adwokacką  w celu zasięgnięcia informacji na temat konkretnej sprawy. Porady prawne  mogą być bardzo użyteczne nie tylko na potrzebne danego problemu jednak również w przyszłości. Ze względu na często zmieniające się prawo warto zasięgnąć pomocy prawnej , dzięki której w przypadku sprawy sądowej będziemy bardziej świadomi swoich praw.

Niestety zwrot kosztów sądowych nie dotyczy wszystkich możliwych kosztów, ponad to warto mieć świadomość faktu, że postępowania cywilne mogą trwać wiele miesięcy. W przypadku spraw, które są bardzo istotne, będziemy musieli wykazać się dużym wysiłkiem, oraz ponoszeniem wielu kosztów, zanim będziemy mogli myśleć o ubieganiu się o zwrot kosztów.

O czym warto pamiętać?

Koszty związane z postępowaniem to również koszty związane z powołaniem biegłego. Biegły jest osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie istotnej dla sprawy. Koszty biegłego ponosi osoba żądająca jego stawiennictwa w sądzie, jednak jeżeli strona wzywająca biegłego będzie jednocześnie wygraną może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z jego powołaniem.

Jeżeli wynik rozprawy nie jest jednoznaczny, sąd może procentowo podzielić koszty na powód sprawy i pozwanego. W zależności od tego jak sprawa się potoczy, koszty mogą zostać rozdzielone po równo dla obu stron. Nie należy jednak generalizować, ponieważ każda sprawa ma swój indywidualny charakter i przebieg.

Dodaj komentarz

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Call Now ButtonZadzwoń Teraz