Wspólny pozew o rozwód

Wspólny pozew o rozwód

Wspólny pozew o rozwód

Data dodania: 22 czerwca 2018

Wspólny pozew o rozwód 

Często pojawia się problem, czy małżonkowie, którzy chcą się rozwieść bez orzekania o winie, mogą napisać wspólny pozew o rozwód. Powody takiej decyzji mogą być różne – zdarza się, że małżonkowie chcą napisać wspólny pozew o rozwód z uwagi na szacunek do siebie, czy pewnego rodzaju wzajemną lojalność.

 

wspolny pozew o rozwód

wspolny pozew o rozwód

 

Pozew o rozwód powinien być napisany przez jednego małżonka – powodaDrugi małżonek jest wówczas pozwanym.

Warto jednak wiedzieć, że posiadanie w sprawie statusu „powoda” lub „pozwanego” nie ma znaczenia dla samej sprawy rozwodowej (choć opłatę od pozwu rozwodowego wynoszącą 600 zł. ponosi powód). Każda ze stron, niezależnie od tego, czy jest powodem, czy pozwanym, ma bowiem możliwość podania swoich wniosków, twierdzeń, dowodów, czy też ustosunkowania się do pisma strony przeciwnej.

Gdy małżonkowie niebędący reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego napiszą wspólny pozew o rozwód, sąd powinien wtedy przyjąć, że jedna ze stron jest powodem, a druga pozwanym. Następnie sąd powinien doręczyć ten wspólny pozew pozwanemu, żeby mógł na niego odpowiedzieć. Zatem nawet w przypadku napisania wspólnego pozwu o rozwód, powinien on być wysłany do sądu w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, natomiast drugi doręczany jest stronie przeciwnej. Pozew taki będzie bowiem traktowany jak pozew napisany przez jedną osobę.

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594